Kul att du har hittat hit!

Hej och välkommen till Torvans blogg! Kul att du har hittat hit! Här kan du läsa om sådant som händer i Torvan Trädgård i Tullinge, nära Stockholm, och om mina gröna tankar.

Alla bilder är mina egna om inte annat anges. Motiven är från Torvan Trädgård eller andra härliga och inspirerande platser. Fråga om lov om du vill låna en bild!

Följ mig gärna också på instagram!

torvan_tradgard

/pia

tisdag 17 maj 2011

Strutbräken, en fantastisk ormbunke!


Omnia mirari etiam tritissima. Jag påminner, man ska ställa sig förundrad till allt, även det mest vardagliga. Matteuccia struthiopteris, strutbräken, som skjuter upp som spjut ut marken på våren och som sakta rullar ut sina blad, är underbar och märkvärdig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar